Bijbelse Theologie

Essentieel onderwijs

over het Christelijk geloof


Bijbelse Theologie

Hoe weten we dat de Bijbel Gods Woord is? Wat is Zonde en waar komt ze vandaan? Hoe is Jezus werkelijk volledig God en volledig mens? Wat zijn de gaven van de Geest? Hoe verloopt het heiligingsproces?


Indien je dergelijke vragen stelt, ben je bezig met "systematische theologie'. Je probeert de antwoorden te kennen op vragen die iedere christen zou moeten stellen. Lees Verder


Geestelijke Groei

Het is een groot wonder als je door Gods genade bent weder geboren. Geestelijk bezien ben je volgens de Bijbel dan een zuigeling. Vervolgens is het de bedoeling dat je net als een pasgeboren baby, gaat groeien. Lees verderZie uw God! (Boek)

Zie uw God! bevat een serie van 12 bijbelstudies met verwerkingsmateriaal. Deze Bijbelstudies zijn geschreven vanuit de overtuiging dat het westerse christendom zich moet bekeren van het verkeerde en lage beeld dat we van God hebben. Lees verder

Zie uw God! (DVD serie)

Moeilijke vragen leiden vaak tot goede antwoorden. Kom en kijk mee met deze indrukwekkende DVD-serie van ds. John Snyder over Godsmannen uit het verleden, en relevante vragen voor ons vandaag

Lees verder

© bijbelsetheologie.com