Zie uw God! (DVD Serie)

Terug naar een Bijbels

Godsbeeld


Wie is God en hoe wil Hij werkelijk gediend worden?

Moeilijke vragen leiden vaak tot goede antwoorden. Kom en kijk mee met

deze indrukwekkende DVD-serie van ds. John Snyder over Godsmannen uit

het verleden, en relevante vragen voor ons vandaag

In deze studie komen twee vragen aan de orde:

- Wie is de God in Wie we geloven?

- Hoe bepaalt ons beeld van God hoe wij als christenen ons leven leiden?

In elke video behandelt de bekende Amerikaanse predikant John Snyder opmerkelijke zaken uit het leven van bekende christenen uit het verleden zoals Charles Spurgeon en Robert Murray M’Cheyne. Hij trekt uit hun levens lessen hoe een Bijbelse herbezinning op Gods karakter ons vandaag de dag kan helpen in ons geloofsleven. Er is een optionele studiegids beschikbaar.

De DVD serie bestaat uit de volgende afleveringen

Alle afleveringen zijn Nederlands ondertiteld

Inleiding - Welkom bij Zie, uw God!

Aflevering 1 - Zie, uw God!: De grote aantrekkingskracht

Aflevering 2 - Zie, uw God!: De weg vrijmaken voor onze terugkeer

Aflevering 3 - Zie, uw God!: In de Bijbel

Aflevering 4 - Zie, uw God!: In het aangezicht van Jezus Christus

Aflevering 5 - Zie, uw God!: In het werk van verlossing

Aflevering 6 - Zie, uw God! en het antwoord van persoonlijke heiligheid

Aflevering 7 - Zie, uw God!: Herstel van aanbidding in ons leven

Aflevering 8 - Zie, uw God! en evangelisatie

Aflevering 9 - Zie, uw God! en ons christelijk dienstbetoon

Aflevering 10 - Zie uw God!, een minderwaardige God?

Aflevering 11 - Zie, uw God!: Het vermijden van de leugens van het pragmatisme

Aflevering 12 - Op zoek naar de God die wij aanschouwen

Bekijk hier de trailer

© bijbelsetheologie.com