Zie uw God!

Terug naar een Bijbels

Godsbeeld


Zie uw God

John Snyder

We leven in een uitdagende tijd. Veel christenen rennen rond in hun religieuze hamsterwiel en vragen zich af: ‘Waarom hebben we al deze programma’s binnen onze gemeente?’ en ‘Waarom lijkt God niet merkbaar aanwezig te zijn in onze gemeenteactiviteiten?’ Moeilijke vragen leiden vaak tot goede antwoorden. Deze Bijbelstudies zijn geschreven vanuit de overtuiging dat de fundamentele behoefte van het Westerse christendom is dat we ons bekeren van het lage en verkeerde beeld dat we van God hebben. Deze cursus wil dat wij terugkeren naar de Bijbelse beschrijvingen van de ware God.

Het cursusboek bevat geen nieuwe waarheden. De inhoud is alleen bedoeld om ons christenen te helpen om de beschrijvingen van God in de Bijbel serieus te nemen en om te zien hoe deze het fundament vormen voor het christelijke leven. “Zie, Uw God” is een indrukwekkende Bijbelstudiecursus rondom twee belangrijk vragen:

1. Wie is de God die ik belijd?

2. Hoe moet ik leven als ik trouw wil zijn aan deze God?


Dit boek bestaat uit 12 weken Bijbelstudie-lesstof en een inleiding. Elke week lees je vijf keer het stuk tekst van de dag door en beantwoord je de vragen, ter voorbereiding op het bekijken van de lezing op de dvd. We willen je motiveren Bijbelverzen uit je hoofd te leren en samen met je vrienden de lezingen te bekijken en de inhoud van dit boek te bestuderen. Het neemt je mee in het overdenken van de grootheid van onze God, zodat je zal uitroepen: “Hoe groot bent U!”


Het boek bevat de volgende thema's

Inleiding - Welkom bij Zie, uw God!

Week 1 - Zie, uw God!: De grote aantrekkingskracht

Week 2 - De weg vrijmaken voor onze terugkeer

Week 3 - God aanschouwen in de Bijbel

Week 4 - God aanschouwen in het aangezicht van Jezus Christus

Week 5 - God aanschouwen in het verlossingswerk

Week 6 - God aanschouwen en persoonlijke heiligheid

Week 7 - Zie, uw God!: Aanbidding herstellen in ons leven

Week 8 - God aanschouwen en evangelisatie

Week 9 - God aanschouwen en onze Christelijke dienstbaarheid

Week 10 - Een mindere God aanschouwen

Week 11 - God aanschouwen: De leugens van het pragmatisme vermijden

Week 12 - Het zoeken van de God die we aanschouwen


Download hier het hoofdstuk: Week 1, dag 1 om een voorproefje te krijgen van het materiaal.

© bijbelsetheologie.com