Geestelijke Groei

Een vast fundament


Geestelijke Groei

Evangelist Arjan Baan

Dt boek met 23 basislessen Geestelijke Groei blijkt in een grote behoefte te voorzien. De vijfde druk is ongewijzigd, maar bevat 60 extra pagina's. Al meer dan 7.000 exemplaren zijn er van dit boek verkocht! Meerdere jongeren en ouderen in Nederland hebben het hartelijke verlangen naar verdieping van hun geestelijke leven. God heeft het verlangen voor ieder van Zijn kinderen dat zij tot volle wasdom komen door geestelijke groei en het doel verwezenlijken waarvoor Hij hen geroepen heeft. Het blijkt dat velen worstelen met de vraag: “maar hoe groei ik geestelijk?” Om dit doel te bereiken is (praktisch) onderwijs en toerusting essentieel. Om deze reden hebben we een leerzaam boek geschreven met 23 basislessen Geestelijke Groei.


Het cursusboek met Bijbelstudies bevat de volgende basislessen:

Hoofdstuk 1: Geloofszekerheid

Hoofdstuk 2: Zondebelijdenis

Hoofdstuk 3: Bijbellezen en Bijbelstudie

Hoofdstuk 4: Handreikingen voor stille tijd

Hoofdstuk 5: Wie ben ik in Christus?

Hoofdstuk 6: Voorwaarden van het discipelschap

Hoofdstuk 7: Getuige zijn in onze omgeving

Hoofdstuk 8: Gemeenschap met gelovigen

Hoofdstuk 9: Wat is heiligmaking?

Hoofdstuk 10: Hoe kan ik Gods wil leren kennen?

Hoofdstuk 11: Vervulling door de Heilige Geest

Hoofdstuk 12: Met Christus gekruisigd

Hoofdstuk 13: Met Christus opgestaan

Hoofdstuk 14: Met Christus gezeten in de hemel

Hoofdstuk 15: Geestelijke oorlogsvoering

Hoofdstuk 16: Lofprijzing

Hoofdstuk 17: Hoe werkt God een opwekking?

Hoofdstuk 18: De noodzaak van voorbede en intersessie

Hoofdstuk 19: De zendingsopdracht: discipelen maken

Hoofdstuk 20: Wachten op de Heere

Hoofdstuk 21: Zelfbeeld en identiteit

Hoofdstuk 22: Huwelijk en gezin

Hoofdstuk 23: Geestelijk (verder) groeien


Download hier om het Voorwoord en Bijbelstudie 1 als voorbeeld te bekijken of uit te printen.


© bijbelsetheologie.com